Historia ja yhteiskunta

Historia (m.kreik. ἱστορία, historía) tarkoittaa paitsi yhteisön menneisyyden vaiheita, myös menneiden tapahtumien kuvausta tai tutkimusta, historiatiedettä ja sen tuloksia. Tieteenalaan viitataan usein sanalla historiantutkimus.

Jotta ymmärtäisimme maailmaa ja sen tapahtumia, on hyvä tietää ja tuntea myös sen historiaa. Yksittäiset päivämäärät, vuosiluvut tai tarkat sijainnit tai henkilöiden nimet eivät ole oleellisia muistaa ulkoa. Ne löytyy kyllä tarvittaessa. Sen sijaan meillä olisi hyvä olla mahdollisimman paljon yleistietoa historiasta, yhteiskunnasta ja sen tapahtumista. Jotain mihin tarttua ja jotain mitä koota palapelin tavoin, kun tietoa tulee lisää.

Historian osalta meillä on yleensä käytössä laajemmin tietoa kuin esimerkiksi sen ajan tavallisilla kansalaisilla, mikä puolestaan auttaa näkemään paremmin kokonaiskuvan ja vertaamaan sitä historian tapahtumien kulkuun. Menneisyyden tutkiminen opettaa arvioimaan samalla myös omaa ajatteluamme sekä nyky-yhteiskunnan tapahtumia kriittisemmin.

Itse ajattelen, että kaikkia tapahtumia niin historiassa kuin nyky-yhteiskunnassakin pitää ja pitää voida tarkastella myös kriittisesti. Kritiikki auttaa  tarkastelemaan asioita kokonaisvaltaisemmin, jotta jatkossa asiat osattaisiin tehdä paremmin.

Kritiikki on ihmisen kommunikaatiota toiselle ihmiselle, tai se voi olla yhteisön kollektiivista mielipidettä jotain muuta kohtaan. Kritiikkiä voidaan myös estää ja hallita. Joissakin yhteyksissä kriittisyyttä rajoitetaan tiedonjulkaisua estämällä tai luomalla pelkoa kriittisen tiedon julkaisijoihin. Rajoitustoimenpiteet estävät kummnkin aiheen laajemman, perusteellisemman, avoimen tarkastelun, mikä voi johtaa väärin lopputuloksiin.

Nykyinen yhteiskuntamme rakentuu kumminkin historian tapahtumien pohjalta. Monet yhteiskuntamme ihmiset, suvut, yhteisöt, instituutiot, poliittiset käytännöt, rajat, valtarakenteet, infrastruktuuri ja kulttuuri ovat nykyisessä asemassaan juuri historiansa vuoksi. Yhteiskunta siis muodostuu ihmisten kaikkien (nykyisten ja siihen mennessä institutionalisoituneiden) vuorovaikutussuhteiden verkostoista.

Tämän sivuston alle tulen keräämään historiaan sekä nyky-yhteiskuntaan liittyviä historian henkilöitä, yrityksiä sekä muita instituutioita ja tapahtumia sekä niiden välisiä vuorovaikutussuhteita. Pitkä lista näitä on jo takataskussa, mutta vinkkejä otetaan myös vastaan.

PS. Tunnistatko kuvan ja millaisen tulkinnan antaisit kuvalle ja sen historialle tai suhteelle historiallisiin tapahtumiin?