Tilastot

Monia asioita on vuosien, vuosikymmenten ja jopa paljon pidempien jaksojen aikana pyritty tilastoimaan eli keräämään ja tallentamaan tietoa, dataa, jota voidaan esimerkiksi numeerisin arvoin verrata muiden ajanjaksojen vastaaviin tietoihin. Näiden tietojen valossa voidaan seurata niin väkilukua, lämpötiloja kuin vaikkapa ihmisten terveyttä tai taloutta.

Tilasto on taulukkoina tai graafisesti esitetty lukumäärä- ja mittalukutietojen erityisesti valittu kokoelma, jossa tiedot ovat järjestettyinä tavallisesti ajan tai vakiintuneen aluejaon mukaan tai laadullisesti ryhmitettyinä yksikäsitteisiin, toisensa poissulkeviin luokkiin. Tilasto perustuu todellisuutta koskeviin havaintoihin, jotka on hankittu kokonaistutkimuksen tai otannan avulla. Tilaston teoriaa käsittelee todennäköisyyslaskentaan perustuva tilastotiede.

Ympäri maailmaa löytyy erilaisia organisaatioita, jotka pyrkivät keräämään tilastotietoa talteen keskitetysti. Esimerkiksi Suomessa ja muissa pohjoismaissa viralliset tilastot on pyritty kokoaan yhteen keskusvirastoon, kun taas muualla, esim. Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa, tieto on jaettu useiden viraston hoidettavaksi. Alla koottuna lista useista virastoista, joista pystyy tilastotietoa käydä myös itse etsimässä. Tietoa käyttävät ja hyödyntävät myös erilaiset tutkimuslaitokset sekä julkinen hallinto omassa päätöksenteossaan.

Suomessa virallista tilastoa hoitaa keskusvirastona 1865 perustettu Tilastokeskus (stat.fi). Sen historia juontaa juurensa aina vuoteen 1748, jolloin Ruotsiin perustettiin taulustolaitos. Suomen ensimmäinen väestötilasto laadittiin taulustolaitoksella vuonna 1749. Väestötilasto on maailman vanhin yhtäjaksoisesti ilmestynyt tilasto.

Suomen oma tilastohallinto käynnistyi 4. lokakuuta 1865, jolloin perustettiin väliaikainen tilastollinen toimisto. Se muutettiin vakinaiseksi  28. kesäkuuta 1870 annetulla asetuksella. Vuonna 1884 organisaation nimeksi tuli Tilastollinen päätoimisto.

Viraston tärkein tehtävä oli alkuvuosina koota Suomen virallinen tilasto vuosittain. Virasto kumminkin määrättiin laatimaan ja julkaisemaan myös määräyksestä muita aiheita koskevia tilastollisia katsauksia.  Suomen tilastollinen vuosikirja ilmestynyt vuodesta 1879.

Vuonna 1928 virastosta tuli valtioneuvoston kanslian alainen, kun annettiin laki ja asetus tilastollisesta päätoimistosta. Valtiovarainministeriön alaisuuteen päätoimisto siirtyi puolestaan 1954 annetun asetuksen myötä.

Nykyinen Tilastokeskus perustettiin maaliskuussa 1971 päätoimiston tilalle. Tilastonevuosto toimi sen alaisuudessa aina vuoteen 1992 saakka.

Tilastokeskuksen pääjohtajat löytyvät mm. wikipedian sivuilta. Nykyinen pääjohtaja Markus Sovala nimettiin tehtävään 1.3.2021.

Tilastokeskus julkaisee tilastoista Tilasto-oppaita: 

Kotimaisen tilastotiedon opas
Kansainvälisen tilastotiedon opas
Historiallisen tilastotiedon opas
Tilastotiedonlähteiden haku

Huomattavia kansainvälisiä tilastojulkaisuja

YK:n tilastot: mm. Statistical Yearbook, sekä erityisalojen sarjat ja Unescon julkaisut.

EU: Euroopan Komission Eurostat -tilastot
YK:n tilastot Unstat
Ruotsi: Tilastollinen Keskustoimisto Statistics Sweden SCB
USA (useampia organisaatioita): U.S Census data and Statistics

(Jatkan listaa vielä muiden maiden sekä yllä mainittujen maiden tarkemmalla organisaatiolistauksella pikku hiljaa ajan kanssa.)