Helsingin Sanomien mukaan myös päättäjät ovat huolissaan siitä, kokevatko kansalaiset maanpuolustusvelvollisuuden jakautuvan tasavertaisesti. Tämä kokemus vaikuttaa nimittäin maanpuolustustahtoon, joka on perinteisesti ollut Suomessa kova.