Latuetiketti

01 LATU ON YHTEINEN. Anna kaikille liikkumisrauha. Jokainen hiihtää, kävelee tai juoksee omaa vauhtiaan ja omalla tyylillään. Tästä hyötyy jokainen. Mitä enemmän saadaan porukkaa liikkumaan, sitä pienempi on terveydestä koituva lasku yhteiskunnalle.

02 YLÄMÄKI-ALAMÄKI. Valitse omalle kunnollesi ja taidoillesi sopiva reitti, niin liikkuminen on kivaa. Hyvin tampattu pehmeä lumipohja sekä luonnon keskellä liikkuminen lisää liikunnan tuomia hyötyjä .

03 NOPEAMPI VÄISTÄÄ. Ladulla liikkuessa hikipinko väistää hissukseen retkimielellä liikkuvaa. Koskee niin hiihtäjiä kuin juoksijoita. Kapealla uralla ylöspäin menijä antaa tilaa alas laskevalle.

04 OIKEANPUOLEINEN LIIKENNE. Kun useita latu-uria kulkee vierekkäin tai kun luisteluväylä on leveä, liikutaan oikeanpuoleista reunaa ja väistetään vasemmalta. Ihan kuin liikenteessäkin!

05 KULKUSUUNTA. Jos kulkusuunta on osoitettu merkeillä, sen mukaan kannattaa toimia. Edessä voi muuten olla vaikkapa jyrkkä lasku suoraan tielle. Seuraa myös muita ladun varrella olevia ohjeita ja varoituksia.

06 SAAKO KÄVELLÄ? Julkinen latupohja on yleensä liikkumiseen tarkoitettu pururata, jota talvella ylläpidetään yhteisen verovaroin. Latupohja on tehty liikkumista varten ja kaikkien käyttöön. Kovassa käytössä latupohjaan jää niin suksen, kengän, monon kuin sauvankin jättämiä jälkiä. Pääsääntöisesti sitä isommat jäljet, mitä nopeampi vauhti. Tämän vuoksi latupohjaa ylläpidetään ja kunnostetaan, jotta liikkuminen onnistuu myös kovankin käytön jälkeen. Kävelijät, hiihtäjät ja kaikki muut ladulla liikkuvat vastaavat itse siitä, etteivät aiheuta liikkumisellaan muille vaaraa.

07 MUKSIS. Jos joku muksahtaa mäessä tai muuten vain ladulla, kysy sattuiko ja tarvitseeko kaatunut apua. Loukkaantuneelle tulee nopeasti kylmä.

08 KOIRAT. Järjestyslaki kieltää viemästä koiraa edes kytkettynä yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle. Poikeuksena toki erikseen merkityt koiraladut, ne tunnistaa opastuksesta ja merkeistä.

09 LATUA! Ärhäkät latua-huudot ovat historiaa ja kuuluvat korkeintaan kilpaladulle. Kuntoladulla niistä tulee vain paha mieli kuten kaikesta muustakin negatiivisesta huutelusta. Kannustaa voi ja saa, samoin toivottaa liikunnan iloa kaikille liikkujille.

10 VAARAN PAIKKA. Ladun pitäjä vastaa siitä, että sillat, kaiteet ja muut rakenteet ovat kunnossa ja kestäviä. Ladun pitäjän tehtävä on myös varoittaa latu- ja tieristeyksistä sekä vaarallisista laskuista.

Lääkäri Ville-Veikko Elomaa

Koronadystopia. Kirjoittajana lääkäri Ville-Veikko Elomaa.

Lääkäri Ville-Veikko Elomaan 10.1.2020 kirjoitus Uusi Suomi -sivustolla ehti olla näkyvissä alle vuorokauden, kunnes se poistettiin: https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/ville-veikko-elomaa/koronadystopia/

Tässä sama artikkeli uudestaan. Kirjoituksessaan Elomaa käy läpi tilastoja, sairastuvuutta ja kuolleisuutta sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Ovatko toimenpiteet olleet oikeita? Pitäisikö strategiaa muuttaa?

————

Ville-Veikko Elomaa 10.1.2021 15:51 päivitetty 10.1.2021 16:27:

Lääkärinä olen seurannut keväästä 2020 lähtien epäuskoisena maailman reagointia koronaviruspandemiaan. Ainut lohtuni on se, ettei minun enää tarvitse pelätä joutuvani Neuvostoliiton tai Kiinan kaltaiseen yhden uskonnon ja totuuden maailmaan, koska saan nyt elää turvallisesti Suomen omaksumassa globaalissa koronadystopiassa.

Vol 1: Primum non nocere

-Rahaa kuin roskaa

Lääketieteessä on yksinkertainen ja yleinen kaikkialla länsimaissa yleisesti noudatettu sääntö: ”Primum non nocere”. Yksinkertaisesti suomennettuna: ”hoito ei saa olla sairautta pahempi”, englantilaisittain käännettynä ”first, do no harm”. Moni lääkäri ja yksittäinen maallikko voisi kuvitella tämän tarkoittavan pelkästään yhden potilaan hoidon kannalta vältettävää harmia, mutta tosiasiassa tämä periaate on vedettävä paljon laajemmalle mittasuhteelle ajatellen suurempaa potilasjoukkoa, koko Suomen kansaa, koska meillä on rajalliset resurssit hoitaa ihmisiä. Sitä rajallista resurssia täytyy jakaa jokaiselle oikeudenmukaisesti. Näin on aina tehty ja näin tullaan tekemään jatkossakin, paitsi ei enää. On ollut järkyttävää havaita vuoden 2020 aikana, miten koko lääketieteemme perusperiaate on kerralla heitetty romukoppaan, tai ainakin saanut vahvan kolauksen. Nyt on keskitytty yhteen ainoaan asiaan, koronaan.

-Terveydenhuollon kustannuksien pysyttävä järkevinä

Lääketieteessä on kirjoittamaton sääntö, jossa hoidolla saavutetun yhden laadukkaan elinvuoden kustannus saisi olla korkeintaan noin 50 000,- euroa. Vaikka tuo raja on keinotekoisesti anglosaksisissa maissa asetettu, ja tuo summa satunnaisesti ylittyy vaikeahoitoisten yksittäisten potilaiden kohdalla, on se askelmerkki järjellisen ja järjettömän kustannuskehityksen välillä.

-Hillitöntä velanottoa

Nyt meillä on menossa pandemia, jonka vuoksi tai jonka varjolla Suomen valtion velanottoa on lisätty ainakin 20-30 miljardilla eurolla. Tämä on häkellyttävä määrä yhden taudin vuoksi ajatellen, että valtion budjettiehdotuksen loppusumma vuodelta 2019 oli 57 miljardia eur (https://vm.fi/-/talousarvioesitys-vuodelle-2020-on-annettu). Tuo lisäraha ei kuitenkaan ole mennyt terveydenhuollolle, vaan tukemaan yhteiskunnan muita rakenteita, jotka ovat vakavasti vaurioituneet koronapandemian vuoksi käyttöönotettujen sulkutoimenpiteiden vuoksi.

-Toiminnanjohtaja Kati Myllymäen puheenvuoro

Terveydenhuollolle on koronan vuoksi varattu 4 miljardia, joka vastaa koko vuoden lääkemenoja Suomessa. (Saako terveydenhuolto (covid-19) maksaa mitä tahansa Kati Myllymäki, toiminnanjohtaja, Suomen Lääkäriliitto; ETENE: Covid-19-epidemian eettinen arviointi). Seuraava on suora Kati Myllymäen lainaus ETENE-mietinnöstä: ” Koronan kustannuksia on hyvä suhteuttaa muihin julkisiin menoihin. Ilmavoimien hävittäjähankinnat arvioidaan kymmeneksi miljardiksi euroksi. Koronan kustannukset ovat suuremmat kuin yhden vuoden lääkekustannukset tai yhden vuoden perusterveydenhuollon kustannukset. Ja tässä noin neljän miljardin euron valtion talousarvioon sisältyvässä koronasummassa ei ole vielä laisinkaan huomioitu sitä, mitä yhteiskunnan sulkeminen, yritysten tappiot, mahdolliset konkurssit, lomautukset, työttömyys ja bruttokansantuotteen lasku tarkoittavat – tulevaisuuden valtionvelan hoitokustannuksista puhumattakaan.”

Vaihtoehtona meille on kerrottu, että taloudella menisi vieläkin huonommin mikäli koronapandemiaa ei ”hoidettaisi” lockdown:lla, sosiaalisella etäisyyden pidolla, maskeilla ja muilla keskiaikaisilla lääketieteen keinoilla. Ihmettelen, miten huonosti meillä voisi mennä, jos meillä on tähänkin asti mennyt ihan hyvin huolimatta vastaavista pandemioista, joita meillä on itse asiassa aivan joka vuosi. Onko kukaan aiemmin sattunut huomaamaan? Minusta on päivänselvää, että hoito on nyt mennyt sairautta pahemmaksi eli ”primum non nocere” ei enää päde nykylääketieteessä.

-Suomen koronakuolleet

Mietitäänpä, ketkä Suomessa ovat viime vuoden aikana kuolleet koronaan: THL kertoo sivuillaan seuraavaa 5.1.2021 mennessä: kuolleita koronan kanssa (ei välttämättä siitä johtuen) on 576, joista 23% kuoli erikoissairaanhoidossa, 41% perusterveydenhuollossa eli terveyskeskuksen vuodeosastoilla, 35% sosiaalihuollon ympärivuorokautisessa yksikössä ja 1% kotona tai muualla. Suomessa kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta eli jos kaikki kuolleet pistetään ikäjärjestykseen niin keskimmäisen kuolleen ikä on 84. Jos ihmisten odotettavissa oleva ikä on tuota luokkaa, kuten Suomessa on (miehet 79,16; naiset 84,53; Tilastokeskus), niin suuri osa kuolleista on elänyt jo pidempään kuin mihin suomalainen nainen tai mies edes keskimäärin yltää. THL ilmoittaa myös, että valtaosalla kuolleista eli melkein kaikilla (95%) eli käännetään tämäkin vielä suomeksi eli 95 kuolleella sadasta oli yksi tai useita pitkäaikaissairauksia.

-Kokonaiskuolleisuus ei ole lisääntynyt Suomessa koronan vuoksi

Lopuksi THL vielä toteaa: ”Koronavirusepidemia EI OLE lisännyt kokonaiskuolleisuutta Suomessa. Työikäisten kuolemantapaukset ovat hyvin harvinaisia. Lasten ja nuorten koronavirustautiin liittyviä kuolemia ei ole Suomessa todettu lainkaan.”

Nämä kaikki voitte itse käydä katsomassa, ettei mene nettihuijauksen piikkiin: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta

Avataanpa tätä hieman. Suurin osa, eli 77 % eli noin kolme potilasta neljästä ei katsottu olevan edes kykenevä vastaanottamaan teho-osastotasoista hoitoa eli olivat suurimmalta osalta monisairaita ja niin iäkkäitä, että heidän elämänlankansa olisi puhallettu poikki vähäpätöisemmälläkin sairaudella. He eivät enää hyötyneet tehohoidosta. Ja jälleen ihmisille kerrottakoon pieni salaisuus…viruksiin meillä on kehnot lääkkeet, jopa rokote on kehnonlainen, mutta siitä myöhemmin. Ihmiset kuolevatkin muuhun kuin suoranaiseen koronavirukseen, korona raivaa tietä muille kuolinsyille, kuten bakteeritulehdukselle, johon taas on hyvinkin lääkkeitä, mutta nekään eivät tehoa silloin kun ihmisen peruskunto on jo huono ja elämänlanka on ohut. Teho-osasto ei myöskään ole autuaaksi tekevä. Mutta tarkemmista koronapotilaiden kuolinsyistä saadaan tietoa, kunhan kaikki kuolintodistukset, mahdolliset ruumiinavaukset ja jatkoselvittelyt valmistuvat.

-Eikö koronaan saa kuolla?

Alla linkkejä tilastoihin, jotka avattu kansankielelle kuolleisuuden ja koronan kauhuihin liittyen. Näissä käyrissä nähdään selkeästi ja kirkkaasti, ettei meillä Suomessa kokonaiskuolleisuus noussut lainkaan vuoden 2020 aikana. Pitääkin kysyä arvon kansalaisilta siis nyt suoraan! Kun ihminen kerran kuolee, niin mikä tekee koronaan kuolemisesta niin hirvittävää? Kuinka moni teistä on noussut huutamaan maskipakkoa ja vapauden rajoittamista lakisääteisesti jokavuotisen influenssan puolesta, joka Suomessakin on perinteisesti tappanut moninkertaisesti ihmisiä aivan joka vuosi!?

https://www.ossitiihonen.com/2020/12/28/kuinka-media-vaarentaa-tilastoja-esimerkkina-ilta-sanomat-ja-lauri-nuoska/

https://www.ossitiihonen.com/2020/08/06/talven-2019-2020-rakatautikausi-oli-suomessa-lieva-mukaan-lukien-koronaepidemia-covid-19/

https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Kokeelliset_tilastot/Kokeelliset_tilastot__vamuu_koke/

https://www.ossitiihonen.com/2020/12/10/thl-vaarentaa-tilastoja-saadakseen-koronatilanteen-nayttamaan-pahemmalta/

https://www.ossitiihonen.com/2020/10/31/koronarealismia-kootusti/

https://www.statista.com/statistics/1104709/coronavirus-deaths-worldwide-per-million-inhabitants/

-Keväällä 2020 halusin olla ruotsalainen

No entä tuolla paljon parjatussa Ruotsissa sitten? Meillähän on Suomessa ”Koronanyrkki” toiminut oikein hyvin, suorastaan iskenyt itseään silmään… Voin kertoa salaisuuden. Ruotsissa meni varsin hyvin tilastojen valossa. Suurempiakin kuolleisuuksia on Ruotsissa ollut vuosina 2000, 2003 ja 2005, kevään epidemian aikaan. Missä oli paniikki tuolloin?

Toki Tegnell Ruotsissa on ikävässä tilanteessa lukujen valossa. Olihan esim. Suomeen verrattuna kuolleisuus suurempi. Mutta vieläkin suurempia kuolleisuuslukuja saatiin tiukoista rajoitustoimenpiteistä huolimatta esim. Belgiassa, Iso-Britanniassa, Italiassa, Yhdysvalloissa, jne. https://www.statista.com/statistics/1104709/coronavirus-deaths-worldwide-per-million-inhabitants/

-Ruotsin korkeamman koronakuolleisuuden syitä

Seuraavassa suora lainaus eräältä arvostetulta kollegaltani saadusta sähköpostista. Kollegan nimeä en nyt mainitse tässä vaiheessa.

”Kantaväestössä korona ei lisännyt juuri lainkaan kuolleisuutta Ruotsissa viime keväänä (2020). Lähes kaikki kuolemat vähän integroituneilla väestönryhmillä vieläpä annosvastesuhteisesti eli mitä vähemmän integroituneita, sitä enemmän korona niitti kuolemaa. https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/originalstudie/2020/06/stora-skillnader-i-overdodlighet-varen-2020-utifran-fodelseland/

Näillä vähän integroituneilla väestöryhmillä on erittäin alhaiset D-vitamiinitasot johtuen pukeutumisesta ja tummemmasta ihosta.

Ruotsissa käytiin keskustelua D-vitamiinista kevään lopulla. https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/05/d-vitamin-kan-skydda-mot-svar-infektion-vid-covid-19/

Keskustelu käynnistyi uudelleen samaan aikaan, kun UK:n NHS päätti ryhtyä jakamaan D-vitamiinia neljän pimeän kuukauden ajan iäkkäille ihmisille. https://www.expressen.se/debatt/satt-in-d-vitamin-for-att-mildra-pandemin/”

Toisin sanoen, ylikuolleisuutta aiheutti Ruotsissa huonosti maahan integroituneet maahanmuuttajat. Ja tämä saattoi johtua mm. heidän matalista D-vitamiinitasoistaan, mutta tämä on tässä vaiheessa vielä spekulaatiota, mutta mielenkiintoinen korrelaatio.

-Lisää D-vitamiinia?

Suomessakin HUS antoi suosituksen D-vitamiinin käytöstä vastikään 15.12.2020. D-vitamiinin suositusannos on varsin maltillinen. Suositusta voidaan heti kättelyssä kritisoida pelokkaan matalaksi, eli se voisi olla korkeampi, esim. 50 mikrogrammaa, joka takaisi varmemmin riittävän tason. Varma tornihuhu Dr Fauci:sta kertoo, että hän nauttii varmuuden vuoksi huikeat 150 mikrogrammaa D-vitamiinia päivässä. Tätä en nyt luonnollisestikaan teille suosittele, mutta levitän teille luottamuksella tämän huhun. Ettehän kerro kenellekään?

https://www.hus.fi/ajankohtaista/hus-suosittelee-d-vitamiinilisaa-ikaantyneille-ja-erityisryhmille

Dosentti Mikko Paunio on ansiokkaasti ottanut kantaa D-vitamiinin potentiaalisista hyödyistä Uuden Suomen blogissaan. Suosittelen lukemaan!

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/mikkopaunio/vaeston-d-vitamiinitasot-nopeasti-kuntoon-ja-suomi-normaaliksi/

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/mikkopaunio/iranin-koronahelvetin-syyt-loytyivat-israelilaistutkimuksesta/

-Lopuksi

Olemme vuoden 2020 aikana yrittäneet suojella yksilöä lääketieteen pyhimpien periaatteiden mukaisesti. Tämä on kuitenkin jo nyt johtanut merkittäviin haittoihin niin talouden kuin yksilönkin hyvinvoinnille. On korkea aika miettiä strategiat uusiksi tai kohta meillä ei enää ole yhteiskuntaa ja läntistä sivilisaatiota , jolla auttaa muitakin kuin koronaan sairastuneita.

Kirjoittaja: Ville-Veikko Elomaa 10.1.2021 Uusi Suomi -sivustolla

Ville-Veikko Elomaa on yleiskirurgian ja ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri. Työuraa takana yli kaksi vuosikymmentä lääketieteen parissa. Poliittisesti aktivoitumassa, koska maailmanmeno vaatii nyt sitä.