Lääkäri Ville-Veikko Elomaa

Koronadystopia. Kirjoittajana lääkäri Ville-Veikko Elomaa.

Lääkäri Ville-Veikko Elomaan 10.1.2020 kirjoitus Uusi Suomi -sivustolla ehti olla näkyvissä alle vuorokauden, kunnes se poistettiin: https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/ville-veikko-elomaa/koronadystopia/

Tässä sama artikkeli uudestaan. Kirjoituksessaan Elomaa käy läpi tilastoja, sairastuvuutta ja kuolleisuutta sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Ovatko toimenpiteet olleet oikeita? Pitäisikö strategiaa muuttaa?

————

Ville-Veikko Elomaa 10.1.2021 15:51 päivitetty 10.1.2021 16:27:

Lääkärinä olen seurannut keväästä 2020 lähtien epäuskoisena maailman reagointia koronaviruspandemiaan. Ainut lohtuni on se, ettei minun enää tarvitse pelätä joutuvani Neuvostoliiton tai Kiinan kaltaiseen yhden uskonnon ja totuuden maailmaan, koska saan nyt elää turvallisesti Suomen omaksumassa globaalissa koronadystopiassa.

Vol 1: Primum non nocere

-Rahaa kuin roskaa

Lääketieteessä on yksinkertainen ja yleinen kaikkialla länsimaissa yleisesti noudatettu sääntö: ”Primum non nocere”. Yksinkertaisesti suomennettuna: ”hoito ei saa olla sairautta pahempi”, englantilaisittain käännettynä ”first, do no harm”. Moni lääkäri ja yksittäinen maallikko voisi kuvitella tämän tarkoittavan pelkästään yhden potilaan hoidon kannalta vältettävää harmia, mutta tosiasiassa tämä periaate on vedettävä paljon laajemmalle mittasuhteelle ajatellen suurempaa potilasjoukkoa, koko Suomen kansaa, koska meillä on rajalliset resurssit hoitaa ihmisiä. Sitä rajallista resurssia täytyy jakaa jokaiselle oikeudenmukaisesti. Näin on aina tehty ja näin tullaan tekemään jatkossakin, paitsi ei enää. On ollut järkyttävää havaita vuoden 2020 aikana, miten koko lääketieteemme perusperiaate on kerralla heitetty romukoppaan, tai ainakin saanut vahvan kolauksen. Nyt on keskitytty yhteen ainoaan asiaan, koronaan.

-Terveydenhuollon kustannuksien pysyttävä järkevinä

Lääketieteessä on kirjoittamaton sääntö, jossa hoidolla saavutetun yhden laadukkaan elinvuoden kustannus saisi olla korkeintaan noin 50 000,- euroa. Vaikka tuo raja on keinotekoisesti anglosaksisissa maissa asetettu, ja tuo summa satunnaisesti ylittyy vaikeahoitoisten yksittäisten potilaiden kohdalla, on se askelmerkki järjellisen ja järjettömän kustannuskehityksen välillä.

-Hillitöntä velanottoa

Nyt meillä on menossa pandemia, jonka vuoksi tai jonka varjolla Suomen valtion velanottoa on lisätty ainakin 20-30 miljardilla eurolla. Tämä on häkellyttävä määrä yhden taudin vuoksi ajatellen, että valtion budjettiehdotuksen loppusumma vuodelta 2019 oli 57 miljardia eur (https://vm.fi/-/talousarvioesitys-vuodelle-2020-on-annettu). Tuo lisäraha ei kuitenkaan ole mennyt terveydenhuollolle, vaan tukemaan yhteiskunnan muita rakenteita, jotka ovat vakavasti vaurioituneet koronapandemian vuoksi käyttöönotettujen sulkutoimenpiteiden vuoksi.

-Toiminnanjohtaja Kati Myllymäen puheenvuoro

Terveydenhuollolle on koronan vuoksi varattu 4 miljardia, joka vastaa koko vuoden lääkemenoja Suomessa. (Saako terveydenhuolto (covid-19) maksaa mitä tahansa Kati Myllymäki, toiminnanjohtaja, Suomen Lääkäriliitto; ETENE: Covid-19-epidemian eettinen arviointi). Seuraava on suora Kati Myllymäen lainaus ETENE-mietinnöstä: ” Koronan kustannuksia on hyvä suhteuttaa muihin julkisiin menoihin. Ilmavoimien hävittäjähankinnat arvioidaan kymmeneksi miljardiksi euroksi. Koronan kustannukset ovat suuremmat kuin yhden vuoden lääkekustannukset tai yhden vuoden perusterveydenhuollon kustannukset. Ja tässä noin neljän miljardin euron valtion talousarvioon sisältyvässä koronasummassa ei ole vielä laisinkaan huomioitu sitä, mitä yhteiskunnan sulkeminen, yritysten tappiot, mahdolliset konkurssit, lomautukset, työttömyys ja bruttokansantuotteen lasku tarkoittavat – tulevaisuuden valtionvelan hoitokustannuksista puhumattakaan.”

Vaihtoehtona meille on kerrottu, että taloudella menisi vieläkin huonommin mikäli koronapandemiaa ei ”hoidettaisi” lockdown:lla, sosiaalisella etäisyyden pidolla, maskeilla ja muilla keskiaikaisilla lääketieteen keinoilla. Ihmettelen, miten huonosti meillä voisi mennä, jos meillä on tähänkin asti mennyt ihan hyvin huolimatta vastaavista pandemioista, joita meillä on itse asiassa aivan joka vuosi. Onko kukaan aiemmin sattunut huomaamaan? Minusta on päivänselvää, että hoito on nyt mennyt sairautta pahemmaksi eli ”primum non nocere” ei enää päde nykylääketieteessä.

-Suomen koronakuolleet

Mietitäänpä, ketkä Suomessa ovat viime vuoden aikana kuolleet koronaan: THL kertoo sivuillaan seuraavaa 5.1.2021 mennessä: kuolleita koronan kanssa (ei välttämättä siitä johtuen) on 576, joista 23% kuoli erikoissairaanhoidossa, 41% perusterveydenhuollossa eli terveyskeskuksen vuodeosastoilla, 35% sosiaalihuollon ympärivuorokautisessa yksikössä ja 1% kotona tai muualla. Suomessa kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta eli jos kaikki kuolleet pistetään ikäjärjestykseen niin keskimmäisen kuolleen ikä on 84. Jos ihmisten odotettavissa oleva ikä on tuota luokkaa, kuten Suomessa on (miehet 79,16; naiset 84,53; Tilastokeskus), niin suuri osa kuolleista on elänyt jo pidempään kuin mihin suomalainen nainen tai mies edes keskimäärin yltää. THL ilmoittaa myös, että valtaosalla kuolleista eli melkein kaikilla (95%) eli käännetään tämäkin vielä suomeksi eli 95 kuolleella sadasta oli yksi tai useita pitkäaikaissairauksia.

-Kokonaiskuolleisuus ei ole lisääntynyt Suomessa koronan vuoksi

Lopuksi THL vielä toteaa: ”Koronavirusepidemia EI OLE lisännyt kokonaiskuolleisuutta Suomessa. Työikäisten kuolemantapaukset ovat hyvin harvinaisia. Lasten ja nuorten koronavirustautiin liittyviä kuolemia ei ole Suomessa todettu lainkaan.”

Nämä kaikki voitte itse käydä katsomassa, ettei mene nettihuijauksen piikkiin: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta

Avataanpa tätä hieman. Suurin osa, eli 77 % eli noin kolme potilasta neljästä ei katsottu olevan edes kykenevä vastaanottamaan teho-osastotasoista hoitoa eli olivat suurimmalta osalta monisairaita ja niin iäkkäitä, että heidän elämänlankansa olisi puhallettu poikki vähäpätöisemmälläkin sairaudella. He eivät enää hyötyneet tehohoidosta. Ja jälleen ihmisille kerrottakoon pieni salaisuus…viruksiin meillä on kehnot lääkkeet, jopa rokote on kehnonlainen, mutta siitä myöhemmin. Ihmiset kuolevatkin muuhun kuin suoranaiseen koronavirukseen, korona raivaa tietä muille kuolinsyille, kuten bakteeritulehdukselle, johon taas on hyvinkin lääkkeitä, mutta nekään eivät tehoa silloin kun ihmisen peruskunto on jo huono ja elämänlanka on ohut. Teho-osasto ei myöskään ole autuaaksi tekevä. Mutta tarkemmista koronapotilaiden kuolinsyistä saadaan tietoa, kunhan kaikki kuolintodistukset, mahdolliset ruumiinavaukset ja jatkoselvittelyt valmistuvat.

-Eikö koronaan saa kuolla?

Alla linkkejä tilastoihin, jotka avattu kansankielelle kuolleisuuden ja koronan kauhuihin liittyen. Näissä käyrissä nähdään selkeästi ja kirkkaasti, ettei meillä Suomessa kokonaiskuolleisuus noussut lainkaan vuoden 2020 aikana. Pitääkin kysyä arvon kansalaisilta siis nyt suoraan! Kun ihminen kerran kuolee, niin mikä tekee koronaan kuolemisesta niin hirvittävää? Kuinka moni teistä on noussut huutamaan maskipakkoa ja vapauden rajoittamista lakisääteisesti jokavuotisen influenssan puolesta, joka Suomessakin on perinteisesti tappanut moninkertaisesti ihmisiä aivan joka vuosi!?

https://www.ossitiihonen.com/2020/12/28/kuinka-media-vaarentaa-tilastoja-esimerkkina-ilta-sanomat-ja-lauri-nuoska/

https://www.ossitiihonen.com/2020/08/06/talven-2019-2020-rakatautikausi-oli-suomessa-lieva-mukaan-lukien-koronaepidemia-covid-19/

https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Kokeelliset_tilastot/Kokeelliset_tilastot__vamuu_koke/

https://www.ossitiihonen.com/2020/12/10/thl-vaarentaa-tilastoja-saadakseen-koronatilanteen-nayttamaan-pahemmalta/

https://www.ossitiihonen.com/2020/10/31/koronarealismia-kootusti/

https://www.statista.com/statistics/1104709/coronavirus-deaths-worldwide-per-million-inhabitants/

-Keväällä 2020 halusin olla ruotsalainen

No entä tuolla paljon parjatussa Ruotsissa sitten? Meillähän on Suomessa ”Koronanyrkki” toiminut oikein hyvin, suorastaan iskenyt itseään silmään… Voin kertoa salaisuuden. Ruotsissa meni varsin hyvin tilastojen valossa. Suurempiakin kuolleisuuksia on Ruotsissa ollut vuosina 2000, 2003 ja 2005, kevään epidemian aikaan. Missä oli paniikki tuolloin?

Toki Tegnell Ruotsissa on ikävässä tilanteessa lukujen valossa. Olihan esim. Suomeen verrattuna kuolleisuus suurempi. Mutta vieläkin suurempia kuolleisuuslukuja saatiin tiukoista rajoitustoimenpiteistä huolimatta esim. Belgiassa, Iso-Britanniassa, Italiassa, Yhdysvalloissa, jne. https://www.statista.com/statistics/1104709/coronavirus-deaths-worldwide-per-million-inhabitants/

-Ruotsin korkeamman koronakuolleisuuden syitä

Seuraavassa suora lainaus eräältä arvostetulta kollegaltani saadusta sähköpostista. Kollegan nimeä en nyt mainitse tässä vaiheessa.

”Kantaväestössä korona ei lisännyt juuri lainkaan kuolleisuutta Ruotsissa viime keväänä (2020). Lähes kaikki kuolemat vähän integroituneilla väestönryhmillä vieläpä annosvastesuhteisesti eli mitä vähemmän integroituneita, sitä enemmän korona niitti kuolemaa. https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/originalstudie/2020/06/stora-skillnader-i-overdodlighet-varen-2020-utifran-fodelseland/

Näillä vähän integroituneilla väestöryhmillä on erittäin alhaiset D-vitamiinitasot johtuen pukeutumisesta ja tummemmasta ihosta.

Ruotsissa käytiin keskustelua D-vitamiinista kevään lopulla. https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/05/d-vitamin-kan-skydda-mot-svar-infektion-vid-covid-19/

Keskustelu käynnistyi uudelleen samaan aikaan, kun UK:n NHS päätti ryhtyä jakamaan D-vitamiinia neljän pimeän kuukauden ajan iäkkäille ihmisille. https://www.expressen.se/debatt/satt-in-d-vitamin-for-att-mildra-pandemin/”

Toisin sanoen, ylikuolleisuutta aiheutti Ruotsissa huonosti maahan integroituneet maahanmuuttajat. Ja tämä saattoi johtua mm. heidän matalista D-vitamiinitasoistaan, mutta tämä on tässä vaiheessa vielä spekulaatiota, mutta mielenkiintoinen korrelaatio.

-Lisää D-vitamiinia?

Suomessakin HUS antoi suosituksen D-vitamiinin käytöstä vastikään 15.12.2020. D-vitamiinin suositusannos on varsin maltillinen. Suositusta voidaan heti kättelyssä kritisoida pelokkaan matalaksi, eli se voisi olla korkeampi, esim. 50 mikrogrammaa, joka takaisi varmemmin riittävän tason. Varma tornihuhu Dr Fauci:sta kertoo, että hän nauttii varmuuden vuoksi huikeat 150 mikrogrammaa D-vitamiinia päivässä. Tätä en nyt luonnollisestikaan teille suosittele, mutta levitän teille luottamuksella tämän huhun. Ettehän kerro kenellekään?

https://www.hus.fi/ajankohtaista/hus-suosittelee-d-vitamiinilisaa-ikaantyneille-ja-erityisryhmille

Dosentti Mikko Paunio on ansiokkaasti ottanut kantaa D-vitamiinin potentiaalisista hyödyistä Uuden Suomen blogissaan. Suosittelen lukemaan!

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/mikkopaunio/vaeston-d-vitamiinitasot-nopeasti-kuntoon-ja-suomi-normaaliksi/

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/mikkopaunio/iranin-koronahelvetin-syyt-loytyivat-israelilaistutkimuksesta/

-Lopuksi

Olemme vuoden 2020 aikana yrittäneet suojella yksilöä lääketieteen pyhimpien periaatteiden mukaisesti. Tämä on kuitenkin jo nyt johtanut merkittäviin haittoihin niin talouden kuin yksilönkin hyvinvoinnille. On korkea aika miettiä strategiat uusiksi tai kohta meillä ei enää ole yhteiskuntaa ja läntistä sivilisaatiota , jolla auttaa muitakin kuin koronaan sairastuneita.

Kirjoittaja: Ville-Veikko Elomaa 10.1.2021 Uusi Suomi -sivustolla

Ville-Veikko Elomaa on yleiskirurgian ja ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri. Työuraa takana yli kaksi vuosikymmentä lääketieteen parissa. Poliittisesti aktivoitumassa, koska maailmanmeno vaatii nyt sitä.

4 vastausta artikkeliin “Lääkäri Ville-Veikko Elomaa”

 1. Kiitos asiallisesta kirjoituksesta, jonka ”julkaisukelvottomuus” ihmetyttää minua. Sananvapaudesta ei kai tässä maassa kohta voida puhua.
  Kysyn voisiko influenssarokotukset jättää pois jos kausiflunssakaudeksi tulisi vain maskipakko, ja käsihygienian korostaminen, jota tietenkään ei voi lakipykälillä määritellä?

  1. Ihmettelin itsekin kovasti kun satuin lukemaan ja myös kommentoimaan sen lääkärin juttua silloin kun se ilmestyi Uusi Suomi lehden sivuille. Maanantaina vielä etsiskelin tuota poistettua juttua koska kirjoitus on erittäin asiallinen ja kattava kokonaisuus tässä päämedian luomassa”härdellissä”.
   Suomesta puuttuu kokonaan neutraalia infokanava, eli sellainen media, josta puuttuu tunteisiin vetoava kauhunlietsonta ja nämä täysin ylimitoitetut varoitukset.
   Katsotaan vaikka virallisia valtion laitosten sivuja ja niissäkin on ihan päällimmäisenä otsikkona aina ne samat, eli tämä nykyinen pandemia ja siihen liittyvät toimeet. Olen täysin sitä mieltä, että ihmiset ovat näin saatu pelkämään ja nyt niiltä voidaan häpeämättömästi vaatia ihan mitä vaan. Vallankäyttöä on myös täysin turhien ja tarpeettomien toimien vaatiminen. Diskurssi on siinäkin koventunut, vielä keväällä luki kauppojen ovella, että suosittelemme kasvosuojien käyttöä… nyt joulun alla huomasin, että ensimmäiselle riville oli noussut – käytäthän maskia… . Näin meitä viedään.

   Itselleni on jäänyt mieleeni terveydenhoitoalan mikrobiologian kurssilta nyt yleisesti käytettävien kirurgisten maskien käyttöohjeesta, että maski toimii enemmänkin suojana roiskeita ja bakteereja vastaan. Maskia pitää vaihtaa viimeistään puolen tunnin käytön jälkeen myös siinä tapauksessa jos potilas pysyy samana. Jos maskia käyttää pidempään, hengistyksestä johtuvan kosteuden ja ilmavirtaden takia siihen kertyvä bakteerimassa on riski terveydelle.

 2. Tämä on Ihan hullua. Ihmisiä viedään kuin pässiä narunpäässä. Uskon, että jos tähän korona vouhotukseen ei tule loppua, niin massa ryömitään kaikin. Tässä taitaa olla kysymys vain ihmisten kontrolloimisesta, ja vallankäytöstä. Ihmiset aivopestään koronan pelottelulla, ja se hyväksytään, mutta jos sanoo negatiivistä koronasta, niin sinut lasketaan melkeinpä hulluksi.

 3. Mä en osaa asiaa selittää ton maskin suhteen, ylihygienia ja liika varovaisuus , mihin se johtaa, jos esim flunssan saa niiko normaalisti ei taida sitä influenssaa saada, en mä tiedä. Joka tapauksessa tänä vuonna se flunssa oli raju, pahempi kuin korona tartunta, josko se oli influenssa sitten.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.